УРОК ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИНИ ОТ 10. НОЕМВРИ 1989 Г.

Тази година отбелязваме 30 години от началото на прехода към демократично общество с урок и материали за преподаване на събитията около 10. ноември 1989 г. Нашите експерти Момчил Методиев, историк, и Бистра Стоименова, специалист по методика на обучението по история, с институционалната подкрепа на Министерството на образованието и науката (МОН) разработиха следните материали за ползване в час: 1. урок и 2. работни материали (методически насоки, работен лист, хролоногия на събитията около 1989 г.). Отправяме към всички Вас покана да използвате материалите за преподаване на урок в седмицата около годишнината. 

ПЛАН НА УРОК ЗА Т.НАР. „ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС“

В рамките на проекта 'Experience of state socialism reimagined (ESSR)', финансиран по програма "Еразъм +", разработихме урок, посветен на т.нар. Възродителен процес в България. Представяме темата чрез снимки и спомени на участници в процеса, като целта е учениците да дискутират изворите и по този начин сами да изведат основните послания на урока. Повече информация за проекта, както и плановете на уроците, разработени от нашите партньори, можете да видите тук.

Teacher Manual_Lessons from the past_FINAL_Page_001

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО: УРОЦИ ОТ МИНАЛОТО

Основна пречка в преподаваното на история на българския комунизъм е липсата на адекватни курсове за съвременни методи за учители. Това се отнася особено за близкото минало, на което голяма част от учителите са били преки свидетели. Тествахме методите, включени в настоящия сборник от инструменти с над 200 учители по история от цялата страна и с тяхна помощ създадохме това издание. То е предназначено основно за преподаватели по история в гимназиален етап, но може да се ползва във всички дисциплини, които включват гражданско образование.

Students-manual_lessons-from-the-past_FINAL

ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК ЗА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ:
КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕДИ '89?

След работа с хиляди ученици и стотици учители по история през последните години установихме, че те не намират учебното съдържание за близкото минало в гимназиален етап за атрактивно. Затова с помощта на водещи историци издадохме достъпен сборник с деветте най-важни теми, свързани с комунизма в България. Стремим се не да заменим, а да допълним учебниците по история, като дадем на учениците възможност да научат интересни, а в някои случаи и малко известни факти за времето преди 89-та.