mog1

UNREWARDING CROSSROADS: THE BLACK SEA REGION AMIDST THE EU AND RUSSIA

Гражданско недоволство, военни окупации, замразени конфликти, надпревари за власт, заплахи за спиране на доставките на газ и санкции, (дез)интеграция, ЕС, Евразийски съюз - това са само някои от вечно повтарящите се заглавия след края на Студената война, описващи реалността на Черноморския регион, в който живеем. Споделяйки региона с два геополитически гиганта (ЕС и Русия), черноморските държави често имат променящи се приоритети и политики, колебаещи се между двата гиганта. Конкретните избори обикновено се основават на многостранни съображения, които не винаги са разбираеми за външните наблюдатели. Екипът ни си постави за цел да събере широк спектър от отговори от всички страни в Черноморския регион относно това как тези държави формират своите външнополитически приоритети по отношение на ЕС и Русия. Тези отговори обединихме в колекцията от есета “Unrewarding crossroads? The Black Sea Region amidst the European Union and Russia”

Книгата, редактирана от Анахит Ширинян и Луиза Славкова, събира експертни познания от региона и извън него, за да подчертае външнополитическите предизвикателства, пред които са изправени черноморските страни.

Тъй като съперничеството между ЕС и Русия променя геостратегическата обстановка в региона, страните в него са заети да преоценяват външнополитическата и икономическата среда, за да ревизират съответните си политики. По-конкретно, ЕС в момента преработва своята Европейска политика за съседство, за да стане тя по-ефективна и отговаряща на новите реалности на място. В същото време Русия изглежда решена да запази своята твърда, ако не и агресивна политика на съседство, която печели все по-голямо одобрение сред руските граждани, независимо от санкциите, свиването на икономиката, очевидните негативни икономически и политически развития в Евразийския икономически съюз и недоверието на част от най-близките руски съюзници.

В контекста на тази ситуация, която изглежда едновременно и като криза, и като застой, се надяваме, че това издание ще има скромен принос за подобряването и стратегическата формулировка на политиките и вземането на решения, което в крайна сметка ще бъде от полза за целия регион.

Публикуваният том  “Unrewarding Crossroads: The Black Sea region amidst the EU and Russia”    включва дванадесет статии с анализи на настоящото положение и препоръки. Всяка статия разглежда една държава от региона (Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна). Освен това три от анализите са посветени на по-широки актуални въпроси.

Проектът бе финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество и Фондация "Робърт Бош". Публикацията е издадена с подкрепата на Фондация Америка за България.

©Фондация "Софийска платформа". Всички права запазени.

Може да изтеглите изданието “Unrewarding crossroads? The Black Sea Region amidst the European Union and Russia” безплатно тук.

mog2
Screenshot-2018-3-20 Layout 1 – unrewarding-crossroads pdf