ЮРИСТИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Силна учебна програма по предмета Гражданско образование е от съществено значение за пълноценно и информирано гражданско участие. За това заедно със Street Law, DXC Technology и UnitedLex, и с подкрепата на Посолството на САЩ в България започнахме проект „Юристи в помощ на учители по Гражданско образование“. Проектът цели да подпомогне учителите по ГО като включи юристи като техни помощници при преподаване на теми от учебната програма, които имат правен фокус. Като част от проекта ще бъдат разработени помощни материали, които да подпомогнат съвместната работа в часовете по ГО. Част от темите, които ще бъдат обхванати са: върховенство на правото, договори, разделение на властите, правосъдна система и др. 

На 1 и 2 декември беше проведено обучение на юристите на DXC Technology Bulgaria и пет учители от страната. През 2022 г. предстои апробация на уроци по ГО в класове в София, Петрич, Монтана, Перник и Челопеч. Следете нашия сайт и фейсбук страница за допълнителна информация.
Street Law Inc. e организация, базирана в Джорджтоун, САЩ, която от над три десетилетия работи в сферата на ГО с фокус върху правна култура и демократично управление.

Проектът се осъществява с подкрепата на Посолството на САЩ в България.