ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

Какво е Лабораторията за демокрация (Democracy Lab)?

Фондация „Софийската платформа“ в сътрудничество с Демократично общество (Democratic Society), град Рейкявик и фондация „Граждани“ (Citizens Foundation) организира Лаборатория за демокрация  (Democracy Lab)  – обществена дискусия, по време на която да бъде обсъдено състоянието на демокрацията през обектива на пандемията от коронавирус. Събитието ще се проведе в гр. Белене на 3 юли 2021 г. 

Лабораторията за демокрация дава възможност на гражданите на България да обсъдят своите гледни точки и опасения относно начина, по който местните власти се справят с пандемията, както и да предложат препоръки в тази насока. По време на 3-часовото събитие, разделени на групи, участниците ще дискутират актуални теми с помощта на фасилитатори. Форматът, който ще бъде използван е Световно кафене (World Cafe)  – метод на диалог, даващ възможност на всички участници да споделят своята гледна точка.

Подобни Лаборатории за демокрация се организират в шест държави в Европа: Исландия, Испания, Полша, Шотландия, Унгария и България. Повече информация можете да намерите тук.

Kои сме ние?

Фондация „Софийска платформа“ е неправителствената организация, основна през 2013 година, за да подпомогне повишаването на демократичната култура в страната и познанието за комунистическото минало на страната. Повече информация за нас, нашата мисия и  проекти, можете да намерите тук.

PaCE е финансирана от ЕС програма за научни изследвания и иновации, целяща да разбере и преодолее негативните тенденции, свързани с политиката на популизма. PaCE се управлява от консорциум от европейски университети, неправителствени организации и публични институции.