български

a:3:{s:6:"locale";s:5:"bg_BG";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"bg";}

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

7

Проектът „Гражданско образование в действие“ (2017-2019) е продължение на два успешни проекта, които осъществихме през 2014 - 2016 година, свързани с преподаване на история на близкото минало и гражданско образование. Целта на проекта е да подкрепи преподавателите, които ще водят часовете по гражданско образование след въвеждането му като предмет в училище от учебната 2020/2021 г.

Апробация на учебните програми по гражданско образование за ХI и XII клас

Една от дейностите по проекта са т.нар. отворени уроци по гражданско образование, които целят едновременно да подкрепят учители, които ще преподават предмета от следващата учебна година, и да съберат обратна връзка за учебните програми от учениците. Наш екип от експерти работи с одобрените след конкурс преподаватели и заедно съставят план за два модула от по шест учебни часа - един във втория срок на XI клас и един в първия срок на XII клас. През двата срока експертът работи с един и същ клас по две кореспондиращи теми от учебните програми по гражданско образование съответно в XI и XII клас. Постигнатото с учениците се измерва чрез анкети, разработени от социолозите Майя Грекова и Петя Кабакчиева.

Обучения по „Методи на преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“

Фондация „Софийска платформа“ е регистрирана като обучаваща организация, отговаряща на стандарта ISO 9001:2015. В рамките на настоящия проект регистрирахме обучение „Методи на преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“ в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН. Обучението е с продължителност 16 академични часа и дава един квалификационен кредит на преминалите го успешно преподаватели. Насочено е основно към преподавателите, които ще водят предмета от учебната 2020/2021 г. До този момент за 2018 г. и 2019 г. сме обучили над 220 учители от цялата страна.

Лятно училище „Защо ни е да помним?„, гр. Белене

С началото на този проект установихме традиция, която се надяваме да продължим и дори да разширим в бъдеще. През 2018 г. и 2019 г. проведохме две летни училища с ученици и студенти от цяла България в гр. Белене, с които в продължение на пет дни си говорихме открито за комунизма в България. Повече за лятното училище „Защо ни е да помним?“ можете да прочетете тук, както и тук.

Дискусии из страната

През 2018 г. и 2019 г. посетихме различни събития, формати и аутории в страната, за да чуем мнението на хора на различна възраст и от различна етническа принадлежност. Можете да прочетете за дискусиите, в които се включихме, тук.

През юни организирахме поредица от дискусии с ученици в изоставеното по време на т. нар. Възродителен процес село Орешари, общ. Крумовград. Дискусиите бяха придружени от артистична инсталация на Байрям Байрямали, творец от гр. Хасково, който в продължение на 2 години събира истории за обезлюдяването на селото. Повече за събитието в Орешари прочетете тук.

Събитие по случай 30 години от 10. ноември 1989 г.

Тази година отбелязахме годишнината от 1989 г. по един по-креативен и различен начин - със стенд - ъп комедия, посветена на прехода. Посмяхме се с актьорите от Inside Joke Stand up Comedy в клуб „Книгата“. Какво друго подготвихме за знаковата дата можете да видите тук.

Дата: 09.03.2018
Град: Монтана
Училище: ПГТЕ "Христо Ботев"
Учител: Соня Младенова
Експерт: Ралица Кирилова
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 12.03.2018
Град: Златица
Училище: СУ "Св. Паисий Хилендаркси"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Бистра Стоименова
Тема: "Възникване и разгръщане на идентичностите"

Дата: 12.03.2018
Град: Видин
Училище: ГПЧЕ "Йордан Радичков"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Мариана Асенова
Тема: "Ученикът и училището в демократичното гражданство"

Дата: 15.03.2018
Град: Пещера
Училище: ПГХТ "Атанас Ченгелев"
Учител: Мария Вачкова
Експерт: Майя Грекова
Тема: "Малцинства и гражданско образование"

Дата: 19.03.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 23.03.2018
Град: Стралджа
Училище: СУ "П. К. Яворов'
TУчител: Галя Райнова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Идеята за справедливост - права и отговорности на гражданите"

Дата: 23.03.2018
Град: Варна
Училище: Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"
Учител: Диана Маркова
Експерт: Момчил Методиев
Тема: "Гражданско общество и гражданско участие & Аз и моята гражданска позиция"

Дата: 16.04.2018
Град: Златица
Училище: СУ "Св. Паисий Хилендаркси"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Бистра Стоименова
Тема: "Възникване и разгръщане на идентичностите"

Дата: 16.04.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 17.04.2018
Град: Банско
Училище: ПГЕЕ
Учител: Юсуф Салих
Експерт: Ралица Кирилова
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 19.04.2018
Град: Пещера
Училище: ПГХТ "Атанас Ченгелев"
Учител: Мария Вачкова
Експерт: Майя Грекова
Тема: "Малцинства и гражданско образование"

Дата: 25.04.2018
Град: Стралджа
Училище: СУ "П. К. Яворов'
TУчител: Галя Райнова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Идеята за справедливост - права и отговорности на гражданите"

Дата: 30.04.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 30.04.2018
Град: София
Училище: ПГО "Княгиня Мария Луиза"
Учител: Яна Тодорова
Експерти: Светлана Михайлова, Люба Йорданова
Тема: „Конструктивно общуване и взаимодействие“

Дата: 08.05.2018
Град: Видин
Училище: ГПЧЕ "Йордан Радичков"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Мариана Асенова
Тема: "Ученикът и училището в демократичното гражданство"

Дата: 17.05.2018
Град: Банско
Училище: ПГЕЕ
Учител: Юсуф Салих
Експерт: Ралица Кирилова
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 08.06.2018
Град: Варна
Училище: Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"
Учител: Диана Маркова
Експерт: Момчил Методиев
Тема: "Гражданско общество и гражданско участие & Аз и моята гражданска позиция"

Дата: 18.06.2018
Град: София
Училище: ПГО "Княгиня Мария Луиза"
Учител: Яна Тодорова
Експерти: Светлана Михайлова, Люба Йорданова
Тема: „Конструктивно общуване и взаимодействие“