български

a:3:{s:6:"locale";s:5:"bg_BG";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"bg";}

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИНАЛОТО В НАСТОЯЩЕТО: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ИСТОРИЯ

Проектът ще бъде разработен от консорциум от четири организации: Ústav pro studium totalitních režimů, European Solidarity Centre, CEDIN и „Софийска платформа“. Партньорите по проекта са ангажирани с преподаване на комунистическото минало, насърчаване на иновативни начини на преподаване и обучение на учители в областта на историята и/или гражданското образование.

  Проектът „Изследване на миналото в настоящето: Гражданско образование в часовете по история“ цели  да насърчи конструктивисткия подход към преподаването на история и да помогне на европейските учители да го превърнат в редовна част от своята практика. Този подход цели да се избегне традиционния модел на преподаване, при който учителят е в ролята на авторитет и предава знания по метода „отгоре надолу“, а учениците трябва да запомнят фактите като ги научат наизуст. Обучението на базата на въпроси цели да въведе атмосфера на партньорство в класната стая. Учениците учат история като работят директно с източниците, изграждат хипотези, проверяват ги и след това ги коригират.

За тази цел проектът ще разработи серия от курсове за обучение на учители, с които преподавателите ще придобият ключови компетенции. Те ще помогнат на учителите да използват методи, базирани на въпроси, по време на уроците си като по този начин развият историческата грамотност и гражданските компетенции на учениците си. Обученията на учители също така ще запълнят празнина в предлагането на образователни методи, тъй като към момента не съществува онлайн платформа, която едновременно да се занимава с професионалното развитие на учителите под формата на курсове, и в същото време да съдържа проверени материали, заедно с инструменти за оценка и примери за добри практики.