27788500_1553137668072597_4834555556860398645_o

Последна подготвителна среща от проект „Гражданско образование в действие“

На 13.02.2018 проведохме последна подготвителна среща с колегите от Софийска платформа и учители от 9 училища от цялата страна. През следващите две години с тях ще тествамепрограмите по гражданско образование за 11-ти и 12-ти клас.  

nacepic

Софийска платформа като част от NACE

През 2016, Софийска Платформа става част от NACE (Networking Arab Civic Education), организация, която има за цел свързването на различни неправителствени организации, свързани с арабския регион. Директора на Софийска платформа, Луиза Славкова, коментира, че организацията е мощен инструмент за насърчаването на гражданско образование. https://magazine.zenith.me/en/society/connecting-arab-civil-society