ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ

Насърчавайки демократичните ценности в България и вдъхновявайки повече хора да се ангажират, ние от фондация „Софийска платформа“ работим за подобряване състоянието на демокрацията в България. Вярваме, че първата и най-важна стъпка към гражданско участие е гражданското образование.

Всички наши материали по гражданско образoвание са достъпни тук:

Materials