3 (1)

Търсенето на гражданско образование е по-силно от всякога. Изпитанието е да се съгласуват нуждите на един все по-технологична, взаимнозависима и глобална комплексност с скорошното нарастване на популизма и бягството на демокрацията. Със Civic Innovations Hub (CIH), ще съберем и свържем хора от различни държави и професии, като природни науки, архитектура, бизнес, "big data"/дигитализация/медия, миграция и др. В двегодишен процес, CIH ще служи като платформа за транснационален и трансдисциплинарен обмен и учение за професионалисти по гражданско образование, както и за трансфера на методи от гражданското образование в други дисциплини. Проектът е подкрепен от bpb в контекста на NECE и е открит от Софийска Платформа от България и labconcepts от Германия. Ще бъде започнат в Марсилия през септември 2018 г.