български

a:3:{s:6:"locale";s:5:"bg_BG";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"bg";}

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

7

Проектът „Гражданско образование в действие“ (2017-2019) е продължение на два успешни проекта, които осъществихме през 2014 - 2016 година, свързани с преподаване на история, близко минало и гражданско образование. Целта на проекта е апробация на модулите от проекта на учебните програми по гражданско образование за ХІ и ХІI клас (общообразователна подготовка) на Министерство на образованието. След подготвителната фаза (май-декември 2017 г.), през 2018 г. нашите експерти разработват методология на преподаване, която ще тестваме в периодите март-май 2018 г. и октомври-декември 2018 г. в ХІ и ХІI клас в общо 9 училища в страната. Същия цикъл ще повторим и през 2019 г. Освен модулите за ученици и методология за измерване на натрупаните знания, разработваме и обучения по преподаване на гражданско образование за учители, свързани с въвеждането му като отделен учебен предмет през 2020 г.

Какво предстои?
- 30 модула по гражданско образование в XI и XII клас през 2018 и 2019 г.
- 20 обучения по гражданско образование за учители през 2018 и 2019 г., достъпни през Регистъра за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН от 2018 г.
- 2 летни училища по гражданско образование за студенти
- 25 публични дебата на тема „Какво означава за мен демокрацията?“
- Международна конференция по случай 30 години от падането на Берлинската стена

30 модула по гражданско образование в XI и XII клас през 2018 и 2019 г.

След обявен конкурс за преподаватели в гимназиален етап обощо девет мотивирани педагози се включиха в пилотната част от проекта „Гражданско образование в действие”. Участието се състои в преподаването на два модула от по шест часа в първи срок на XI и втори срок на XII клас, през пролетта (март-май) и есента (октомври-декември) на 2018 г. Съдържанието и методиката на модулите са разработени с помощта на експерти, един от коитопосещава класа и като гост-лектор.

20 обучения по гражданско образование за учители през 2018 и 2019 г.

Обученията за педагози на тема „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“ целят подготовка за въвеждането на гражданското образование като отделен предмет чрез усъвършенстване на знания и умения за преподаването му чрез специално разработени инструменти и техники. Също така, обученията ще дават възможност за придобиване на познание на методи за преподаване за стимулиране на критично мислене, аналитичност и активно участие на учениците, проложими в почти всеки учебен предмет. Обученията позволяват повишаване на професионална педагогическа квалификация с 1 квалификационен кредит. Продължителността им ще е 16 часа. Първият цикъл на обученията за учители ще проведем между юли и декември 2018 г. в общо 6 области в страната – Враца, Стара Загора, София, Велико Търново, Благоевград и Пловдив за общо 120 учители. Те бяха подбрани след участие в конкурс, който беше разпространен до съответните Регионални инспекторати по образование (РУО) със съдействието на МОН. Конкурсът приключи на 31-ви март 2018 г. Подобен ще бъде обявен и за 2019 г.

2 летни училища по гражданско образование за студенти през 2018 и 2019 г.

Планираме да организираме две четиридневни летни училища за студенти през лятото на 2018 и 2019 г. Първото ще е в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС и значението на паметта за запазване на демократичните ценности в страната. Второто ще бъде организирано около 30-годишнината от падането на Берлинската стена и краха на комунистическите режими и ще се съсредоточи както върху възпоменание, така и с въпроса какво означават уроците от миналото за настоящето и бъдещето на демокрацията. И двете летни училища ще се проведат в Белене (подлежащи на потвърждение). Дейностите ще включват лекции от експерти от неправителствения сектор, публичния сектор и бизнеса, екскурзовод до мястото на бившия концентрационен лагер в Белене, доброволческа работа за община Белене. Основната цел на лятното училище ще бъде студентите да разработят в групи предложения за реализиране на малък граждански проект в техните местни общности, изпълнението на който ще бъде финансирано от Софийска платформа.

25 публични дебата на тема „Какво означава за мен демокрацията?“ през 2018 и 2019 г.

Планираме редица публични дискусии, в които каним млади, успели хора да се върнат в родните си места и да участват в дискусия с местната общност за ролята на демокрацията в техния живот и кариера. Това е опит да се преодолее разделението между център (столицата) и периферия (страната), както и да се използват лични истории, за да се очертаят по-скоро абстрактни понятия като демокрацията, ЕС и правата и свободите. Личните истории на местните граждани, които се връщат в родните си места, ще послужат като отправна точка за обсъждане заедно с експерт. Историите ще бъдат и начин да се направят фактите за комунистическото минало и естеството на демокрацията релевантни и разбираеми. Тъй като темата за близката история до голяма степен е пренебрегвана, ангажирането на хората в разговор е идеален инструмент за стимулиране на критичен поглед върху миналото и уроците, които трябва да научим от него.

Международна конференция по случай 30 години от падането на Берлинската стена през 2019 г.

Ще използваме годишнината, за да направим моментна снимка на предприетите действия за укрепване на демокрацията и критично отразяване на комунистическото минало през последните 30 години. Конференцията ще се проведе в София през ноември 2019 г. и ще бъде организирана в сътрудничество с голяма коалиция от други български и международни организации.

Дата: 09.03.2018
Град: Монтана
Училище: ПГТЕ "Христо Ботев"
Учител: Соня Младенова
Експерт: Ралица Кирилова
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 12.03.2018
Град: Златица
Училище: СУ "Св. Паисий Хилендаркси"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Бистра Стоименова
Тема: "Възникване и разгръщане на идентичностите"

Дата: 12.03.2018
Град: Видин
Училище: ГПЧЕ "Йордан Радичков"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Мариана Асенова
Тема: "Ученикът и училището в демократичното гражданство"

Дата: 15.03.2018
Град: Пещера
Училище: ПГХТ "Атанас Ченгелев"
Учител: Мария Вачкова
Експерт: Майя Грекова
Тема: "Малцинства и гражданско образование"

Дата: 19.03.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 23.03.2018
Град: Стралджа
Училище: СУ "П. К. Яворов'
TУчител: Галя Райнова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Идеята за справедливост - права и отговорности на гражданите"

Дата: 23.03.2018
Град: Варна
Училище: Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"
Учител: Диана Маркова
Експерт: Момчил Методиев
Тема: "Гражданско общество и гражданско участие & Аз и моята гражданска позиция"

Дата: 16.04.2018
Град: Златица
Училище: СУ "Св. Паисий Хилендаркси"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Бистра Стоименова
Тема: "Възникване и разгръщане на идентичностите"

Дата: 16.04.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 17.04.2018
Град: Банско
Училище: ПГЕЕ
Учител: Юсуф Салих
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 19.04.2018
Град: Пещера
Училище: ПГХТ "Атанас Ченгелев"
Учител: Мария Вачкова
Експерт: Майя Грекова
Тема: "Малцинства и гражданско образование"

Дата: 25.04.2018
Град: Стралджа
Училище: СУ "П. К. Яворов'
TУчител: Галя Райнова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Идеята за справедливост - права и отговорности на гражданите"

Дата: 30.04.2018
Град: Тетевен
Училище: ПГГСД "Сава Младенов"
Учител: Цонка Душкова
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Политика, демокрация и върховенство на закона"

Дата: 30.04.2018
Град: София
Училище: ПГО "Княгиня Мария Луиза"
Учител: Яна Тодорова
Експерти: Светлана Михайлова, Люба Йорданова
Тема: „Конструктивно общуване и взаимодействие“

Дата: 08.05.2018
Град: Видин
Училище: ГПЧЕ "Йордан Радичков"
Учител: Донка Славчева
Експерт: Мариана Асенова
Тема: "Ученикът и училището в демократичното гражданство"

Дата: 17.05.2018
Град: Банско
Училище: ПГЕЕ
Учител: Юсуф Салих
Експерт: Христо Панчугов
Тема: "Свобода, граждани и власт"

Дата: 08.06.2018
Град: Варна
Училище: Трета ПМГ "Акад. Методий Попов"
Учител: Диана Маркова
Експерт: Момчил Методиев
Тема: "Гражданско общество и гражданско участие & Аз и моята гражданска позиция"

Дата: 18.06.2018
Град: София
Училище: ПГО "Княгиня Мария Луиза"
Учител: Яна Тодорова
Експерти: Светлана Михайлова, Люба Йорданова
Тема: „Конструктивно общуване и взаимодействие“