НАШАТА МИСИЯ

Укрепване на демократичната политическа култура на фона на глобално демократично отстъпление чрез гражданско образование и диалог.

Застъпничество за политика на спомняне и справяне с комунистическото минало с методи на исторически диалог и образование.

Принос към дебата за историческото наследство, прехода и консолидирането на демокрацията чрез анализи и публичен диалог.

ДОНОРИ

donors-melting-pot-1.2

ПАРТНЬОРИ

logo line website