НАШАТА МИСИЯ

Фондация „Софийска платформа“ е неправителствена организация, регистрирана в обществен интерес. Организацията е член на платформата Networking European Citizenship Education. Нашата мисия е фокусирана в тези три основни области:

Укрепване на демократичната политическа култура чрез гражданско образование и диалог.

Застъпничество за политика на спомняне и справяне с комунистическото минало с методи на исторически диалог и образование.

Принос към дебата за историческото наследство, прехода и консолидирането на демокрацията чрез анализи и публичен диалог.

Фондация „Софийска платформа“ има богат опит в проекти, които се занимават с паметта за комунистическото минало, както в България, така и в международен план.

През последните почти 10 години фондация „Софийска платформа“ работи със стотици експерти, обучи хиляди учители в сертифицирани обучения, работи с хиляди студенти на повече от сто локации в България. От публикуването на учебни материали, до разработването на аудио-визуални инструменти и тестването им на практика фондация „Софийска платформа“ се превърна във водещ иноватор и организация, подкрепяща формалното и неформалното историческо и гражданско образование в България.

ПАРТНЬОРИ

Untitled design