ДОКЛАДИ

Challenges of Transition_Final_cover_09_03_2020

CHALLENGES OF TRANSITION IN EASTERN EUROPE:
Lessons for Civic Education

Наблюдават се големи разлики в начина, по който държавите от Източна Европа преживяват прехода от комунизъм към демокрация - истории на бърз прогрес и на продължителен застой; на мир и на война; на победа и на загуба; на демократизация и на демократична рецесия. Докато икономическите и политическите последици на тези процеси са силно обсъждани, въздействието на прехода върху културата и „гражданството“ на хората е предимно пренебрегвано. Тази колекция от есета разглежда основните предизвикателства на прехода, неговото въздействие върху днешното състояние на демокрацията и последиците за гражданското образование.

Mapping Transition in Eastern Europe_Page_01

MAPPING TRANSITION IN EASTERN EUROPE:
EXPERIENCES OF CHANGE AFTER COMMUNISM

 С възхода на популизма, антилиберализма и ксенофобията в източните страни членки на ЕС като основен изпъква въпросът "какво се обърка?". Тъй като Източна Европа се нуждае от различен подход, целта ни в това издание е да демонстрираме, че ако усилията в държави в преход не се съсредоточат върху политическата култура на гражданите, наследствата на миналото ще приемат застрашителни размери в настоящето, което от своя страна ще даде възможност на антилиберални и популистки сили да определят бъдещето на демокрацията.

Unrewarding crossroads

UNREWARDING CROSSROADS?
THE BLACK SEA REGION AMIDST THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA

Сборникът “Unrewarding crossroads? The Black Sea Region amidst the European Union and Russia”, редактиран от Анахит Ширинян и Луиза Славкова, има за цел да събере експертни познания от Черноморския региона и извън него, за да подчертае външнополитическите предизвикателства, пред които са изправени черноморските страни. Проектът е финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество и Фондация "Робърт Бош". Публикацията е издадена с подкрепата на Фондация Америка за България.

Screenshot-2018-4-15 book25_1 pdf(2)

КАТАЛОГ "25 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ"

Годишнините са дълбоко свързани с културата на спомняне. И докато в други части на Европа през 2014 общественият дебат е доминиран от отбелязването на стогодишнината от т.нар. „Голяма война“ (Първата световна война), за нас, източноевропейците, падането на Берлинската стена е добър повод за равносметка – преди 25 години рухна режим, наложил нехуманни политически стандарти, довел до социална и икономическа катастрофа на цели региони. Какво се обърка и какво се получи добре през годините на преход от тоталитарен режим към плурализъм и демокрация?

25godini-promeni_ebook_Page_001

25 ГОДИНИ ПРОМЕНИ: ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ПРЕХОДА, ИНСТИТУЦИИ И КАЧЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

25 години след настъпването на демократичните промени в България все още липсва консенсусна позиция относно границите и периодизацията на българския преход, липсва както обективно представяне на това какво ни се е случило през този период, така и оценка на постигнатото - на пропуснатите възможности и на реализираните положителни резултати. Тази публикация представя докладите, презентирани по време на научната конференция "25 Години Промени" - част от инициативата "25 Години Свободна България", провела се под патронажа на президента Росен Плевнелиев.