Teacher Manual_Lessons from the past_FINAL_Page_001

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСТОРИЯ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО: УРОЦИ ОТ МИНАЛОТО

Основна пречка в преподаваното на история на българския комунизъм е липсата на адекватни курсове за съвременни методи за учители. Това се отнася особено за близкото минало, на което голяма част от учителите са били преки свидетели. Тествахме методите, включени в настоящия сборник от инструменти с над 200 учители по история от цялата страна и с тяхна помощ създадохме това издание. То е предназначено основно за преподаватели по история в гимназиален етап, но може да се ползва във всички дисциплини, които включват гражданско образование.

Students-manual_lessons-from-the-past_FINAL

ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК ЗА КОМУНИЗМА В БЪЛГАРИЯ:
КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕДИ '89?

След работа с хиляди ученици и стотици учители по история през последните години установихме, че те не намират учебното съдържание за близкото минало в гимназиален етап за атрактивно. Затова с помощта на водещи историци издадохме достъпен сборник с деветте най-важни теми, свързани с комунизма в България. Стремим се не да заменим, а да допълним учебниците по история, като дадем на учениците възможност да научат интересни, а в някои случаи и малко известни факти за времето преди 89-та.