Инструменти за преподаване на история на  близкото  минало: Уроци от миналото

—- For English scroll down—-

Софийска платформа представя последната си публикация: Инструменти за преподаване на история на  близкото  минало: Уроци от миналото.
Основна пречка в преподаваното на история на българския комунизъм е липсата на адекватни курсове за  съвременни методи за учители. Това се отнася особено за близкото минало, на което голяма част от учителите са  били преки свидетели. Тествахме методите, включени в настоящия сборник от инструменти с над 200 учители по  история от цялата страна и с тяхна помощ създадохме това издание. То е предназначено основно за  преподаватели по история в горен курс, но може да се ползва във всички дисциплини, които включват  гражданско образование.

Линк към целия сборник може да намерите тук.


Sofia Platform presents our newest publication: Instrument for Teaching Recent History: Lessons from the  Past.

A primary impediment in teaching history of the Bulgarian communist period is the lack of adequate teacher trainings on contemporary teaching methods. This is especially true when it comes to the recent past because many teachers have witnessed this period personally. The methods, included in this manual, have been tested with over 200 history teachers from the entire country. With their help, we created this publication. The book is targeted at highschool history teachers but the instruments can be used by anyone teaching civic education.

The publication is available online for free (in Bulgarian) here.