Какво се случи преди ’89-та? Исторически сборник за комунизма в България

—- For English scroll down —-

След работа с хиляди ученици и стотици учители по история през последните години,  установихме, че те не намират учебното  съдържание за близкото минало в горен курс  за атрактивно. Затова, с помощта на водещи  историци, издадохме достъпен сборник с  деветте най-важни теми, свързани с  комунизма в България. Стремим се не да  заменим, а да допулним учебниците по  история, като дадем на учениците възможност  да научат интересни, а в някои случаи и  малко известни факти за времето преди 89-та.

Изданието е достъпно онлайн тук.


After working with thousands of students and hundreds of history teachers in the past three years we have come to the conclusion that they do not find the study material about the recent past engaging or adequate. For this reason, with the help of leading historians, we published an accessible and easy-to-read collection composed of the nine most important topics, related to communism in Bulgaria. Our goal is not to replace, but to complement the history textbook by giving students the opportunity to learn important, and sometimes little known, fact about the period before ’89.

The publication is available online for free (in Bulgarian) here.