Видеа: “Уроци от миналото: Какво се случи преди ’89та?”

—- For English scroll down —-

За да разберете какво се случва в България по времето на комунизма, изгледайте 9-те видеа направени от Софийска платформа, заедно с Уча.се. Те са базирани на изданието за ученици и учители “Уроци от миналото: Какво се случи преди ’89-та?”, авторите на което са водещи историци.

——–

Do you want to find out what happened in Bulgaria during communism? You can watch the 9 videos published by Sofia Platform, together with Ucha.se. They are based on our publication for students and teachers “Lessons from the past: What happened before ’89?” written by leading historians.